Spolupráce s Orgány sociálně  právní ochrany dětí (OSPOD)

 

V rámci projektu podpořeného z Active citizens fund je od 1. 10. 2021 navazována bližší spolupráce s OSPOD v rámci Středočeského a Zlínského kraje. Pilotně je ověřováno vytvoření patronských dvojic s dospívajícími vytipovanými pro tuto formu doprovázení pracovníky OSPOD. V počátku realizace projektu byl kontakt s dospívajícími navazován výhradně prostřednictvím dětských domovů.

Cíl spolupráce s OSPOD:

  • Vytipovat mladé lidi v dětských domovech, pro které by patronské doprovázení bylo užitečné
  • Zařadit patronské doprovázení do Individuálního plánu ochrany dítěte (IPOD) jako nástroj přípravy dospívajících na osamostatnění
  • Podpora při náboru dobrovolníků v příslušné obci s rozšířenou působností (ORP)

Máte zájem o spolupráci?

Ozvěte se manažerovi projektu – Lukáš Talpa (lukas.talpa@ilom.cz, 603 219 926)

Novinky z Patrona

Noví zájemci o Patronství!

Noví zájemci o Patronství!

Patron se dále rozrůstá a tak dnes proběhla první informační schůzka se zájemci a zájemkyněmi o Patronství.

English:

Patron – support of young adults leaving institutional care

The aim of the project is advocacy work towards the Departments of Social and Legal Protection of Children (OSPOD) in 2 regions in order to involve the form of patronage of adolescents from institutional care (IC) in the methodological guidance of OSPOD workers within municipalities who are responsible for preparing children growing up in IC for independent life. Young people leaving IC are at multiple risk of social disadvantage. The Patron project gives an adult guide to young people from IC. This patron will support young people in solving difficult situations after leaving IC.

 

 

„Projekt 0028/2019/ACF/2 podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a hájení zájmů znevýhodněných skupin. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a posílení kapacit neziskových organizací. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.“

The project 0028/2019/ACF/2 is being supported by the Committee of Good Will – the Olga Havel Foundation from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will – the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.”)