IMG_0058

Projekt „Patron“ vznikl na základě expertních dovedností dvou partnerských organizací Liga otevřených mužů (LOM) a Múzy dětem.

V projektu je podporována schopnost mladých mužů vyrůstajících v zařízeních náhradní výchovy ve věku 17 – 21 let začlenit se do společnosti, včetně získání a udržení si zaměstnání. Patroni by měli mladým mužům vytvořit často chybějící model pozitivního mužského vzoru, předávat jim své zkušenosti a být jim podporou při vstupu do běžného života.

V počátku projektu se uskuteční třídenní školení pro patrony na kterém se seznámí podrobně s celým projektem, s pravidly patronského doprovázení a dojde k jejich přípravě na zvládání situací, které mohou při doprovázení nastat. V průběhu celého projektu pak bude patronům nabízena supervize.

Setkávání patronů a mladých mužů bude mít jasná pravidla a bude k nim docházet minimálně jednou za měsíc.

V současnosti hledáme muže, patrony – dobrovolníky (více zde). Požadujeme věk nad 30 let, ukončené SŠ vzdělání, vlastní aktivní otcovství nebo prokazatelná práce s mládeží (alespoň 3 roky) a trestní bezúhonnost. Pokud se chcete stát patronem, napište na info@ilom.cz a do předmětu napište „Patron dobrovolník“. My se Vám pak ozveme s pozvánkou na úvodní informační schůzku po které budeme vybírat vhodné kandidáty patronství.

Manažer projektu: Bc. Lukáš Talpa – lukas.talpa@ilom.cz