V sobotu 6. ledna se konalo první školení „pražských“ patronek

Patnáct žen různého věku a nejrůznějších životních zkušenosti se dozvědělo mj. v čem spočívá jejich budoucí role, jakou podporu a odkud mohou čekat, jaká úskalí a nečekané situace je mohou překvapit, čeho by se měly vyvarovat a také něco o tom, jakým životem děvčata v...

Projekt Patron v roce 2017

V roce 2017 se tým patronů rozrostl o dalších 32 proškolených dobrovolníků z celé České republiky a scházelo se 44 patronských dvojic, složených z proškoleného muže patrona a mladého muže z DD. Dalším rozšířením projektu je zapojení žen, patronek, které byly...

Podpořte projekt Patron v rámci akce #GivingTuesday

Připojte se k největšímu svátku dárcovství v roce! Projekt Patron je letos součástí výzvy #GivingTuesday. Svým příspěvkem pomůžete rozšíření projektu do příhraničí, zejména Ústeckého a Libereckého kraje. Více o...

Projekt Patron na vlnách Frekvence 1

Na webu Frekvence 1 vyšel článek Petry Stěhulové o náboru patronek, který jsme nedávno spustili. Mezi ženami se zvedla tak velká vlna zájmu, že jsme museli z kapacitních důvodů jejich nábor pozastavit. Děkujeme a klobouk třikrát dolů před tou vlnou...