Do klánovického dětského domova se vydal projekt Patron představit Karel Navrátil z partnerského sdružení Múzy dětem spolu s Honzou Vovsem, jedním z historicky prvních patronů. Karel má v projektu na starosti spolupráci s dětskými domovy a s Múzami spolupracuje na projektu Patron od samého počátku. Honza v posledních letech pomáhá s fundraisingem Patrona a s prezentací projektu na nejrůznějších úrovních. Klikněte na „celý příspěvek“ a přečtěte si jejich zážitky z návštěvy DD Praha-Klánovice.

Na představení Patrona klánovickým vychovatelům jsme byli ohlášeni už od loňska, ale že jich bude ke čtyřiceti jsme nečekali! Velký počet vychovatelů v Klánovicích je dán tím, že každý tzv. kmenový vychovatel má na starosti jen jedno, maximálně dvě děti. To je samozřejmě skvělé pro děti a v systému náhradní výchovy v ČR dost výjimečné a chvályhodné.

Vzhledem k tomu, že prezentace Patrona byla v rámci pravidelné porady dětského domova, tak nebylo v prvních chvílích soustředění zaměstnanců DD úplné. Během pár minut našeho povídání ale většina z nich zbystřila a ke konci jsme se dočkali nejen hojného souhlasného přikyvování, ale i několika zaujatých dotazů. Ty, ovšem z pochopitelných důvodů, utnula paní ředitelka, protože porada musela pokračovat. Ještě jsme se domluvili, že druhá etapa – představení projektu dětem a jejich pozvání na dubnové seznamovací víkendy bude navečer od 17 hod., až se vrátí ze škol.

V uvedený čas v jídelně čekalo šest mladých mužů a tři dívky ve věku 16–19 let. I tady jsme se chvíli dívali na tváře, z nichž se dalo číst „zas otrava s nějakým projektem…“, ale povídání se brzo odvíjelo tak příjemně a vstřícně, že jsme ho asi po hodině a půl plné dotazů a žertování museli ukončit sami.  

Že mají o projekt zájem, tvrdili skoro všichni. Jestli se ale deklarovaný zájem promění v přihlášky a účast dětí na dubnových seznamovacích víkendech, to se teprve ukáže. V každém případě jsme odjížděli z Klánovic s velmi dobrými dojmy jak z domova samotného, tak z dětí. Těšíme se na pokračování!

Autor textu: Karel Navrátil (Múzy dětem; www.muzydetem.cz/)