Pokračujeme v dotahování věcí, co jsme při protiepidemických opatření nemohli. Po tři čtvrtě roce jsme dokončili školení nových dobrovolníků a další vzdělávání stávajících patronů a patronek. Při školení se nejen seznámili se svou rolí patrona či patronky, ale i se dozvěděli, jak funguje ústavní výchova v ČR (díky vedoucímu vychovateli DD Písek Radimu Korešovi).


Školení se nám podařilo propojit s naplánovaným vzděláváním patronů a patronek, kteří se s nováčky podělili o své zkušenosti a byli jim oporou při plánování prvních setkání s dospívajícími. Zároveň sami měli společnou supervizi a i získali základní povědomí o teorii attachmentu.


Atmosféra byla od první minuty skvělá. Všem patří velký dík za chuť, s kterou do patronství jdou a za energii, kterou do školení či vzdělávání dali. A samozřejmě díky též skvělému týmu Patrona! Jsme rádi, že ještě v červnu někteří z dospívajících získají svojí patronku či svého patrona. Co víme, tak dospívající se velmi těší… Někteří již o října loňského roku… ?