Projekt Patron úspěšně podporuje mladé muže na cestě z ústavní péče do dospělosti. Liga otevřených mužů, jeden z partnerů při realizaci projektu, je expertní organizací v práci s muži, a proto je projekt prozatím zaměřen výhradně na podporu mladých mužů. Jsme si vědomi, že výzvy spojené s přechodem z ústavní péče do dospělosti se týkají i mladých žen vyrůstajících v dětských domovech, a proto hledáme organizaci, která by realizovala tento projekt se zaměřením na mladé ženy. Organizaci, která bude projekt realizovat, nabízíme předání Metodik projektu. Jedná se konkrétně o tyto metodiky:

  1. Metodika celého projektu.
  2. Standardy pro společné setkávání patron – klient.
  3. Metodika „Předcházení a řešení krizových situací v práci s mladými muži vyrůstajícími v zařízeních náhradní výchovy“.
  4. Metodika kurzu finanční gramotnosti.

Máte-li zájem se svojí organizací podpořit mladé ženy na cestě z ústavní péče do dospělosti, obraťte se na manažera projektu Bc. Lukáše Talpu (603 219 926, lukas.talpa@ilom.cz)