V dnešních Hospodářských novinách vyšel článek popisující obtíže mladých lidí vyrůstajících v dětských domovech. Projekt Patron je jedním z projektů, které pomáhají těmto mladým lidem zvládnout pro ně obtížné období zapojení se do života mimo dětských domov a jako takový je i v tomto článku zmíněn.

„Těch několik firem a neziskových organizací, které se této problematice dobrovolně věnují, je pro tyto děti životně důležitých. Drtivá většina tuzemských firem totiž nemá specializované programy pro snadnější vstup mladých lidí z dětských domovů do zaměstnání, pro trh práce je to příliš malá skupina,“ vysvětluje Dombrovský. Podle něho mají mladí lidé, kteří prošli ústavní péčí, většinou vystudovaný nevhodný učební obor, protože jim nikdo neřekl, po čem je na trhu práce v jejich regionu poptávka, a navíc mnohdy nulové pracovní návyky – pro některé je problém i včasná docházka.

Zdroj: http://archiv.ihned.cz/c1-63509570-firmy-pomahaji-mladym-bez-domova-uspet-v-praci