Včera proběhla informační schůzka pro nové zájemce o patronství! Při našem online setkání jsme všechny potenciální patrony a patronky blíže seznámili s tím, co přesně program Patron dělá. Probrali jsme také nároky, které by na ně byly kladeny, pokud by se patrony a patronkami rozhodli stát. Kromě toho se dozvěděli, jak bude probíhat případné školení a následné seznamení s dospívajícím z dětského domova. V závěru našeho hodinového setkání zbylo i místo na zodpovězení všech zvídavých dotazů. Bylo to inspirativní setkání s lidmi, kterým není lhostejný osud mladých lidí z dětských domovů, jsme za něj velmi vděční. Těšíme se, že spousta z nich se rozhodne pokrařovat a setkáme se s nimi tak i při školení.