Školení nových a vzdělávání stávajících

patronů a patronek

Začátkem dubna do Železných hor přijelo 22 zájemců o dobrovolnictví v programu Patron a 12 zkušených patronů a patronek. Nováčky seznámil ředitel z DD Nové Strašecí, Alexander Krško s tím, jak funguje ústavní péče v ČR a jaká jsou specifika dospívajících v dětských domovech. Lektoři pak všechny účastníky seznámili s tím, kým patron/ka je, či kým být naopak nemá. Stávající patroni a patronky pak měli v průběhu víkendu kazuistické supervize a vzdělávání v teorii attachmentu (vztahová vazba, vyjadřuje vztah, který se vytváří mezi dítětem a osobou poskytující tomuto dítěti péči a ochranu). Velmi silné a emotivní byly zážitky a předávání zkušeností od zkušenějších patronů a patronek nováčkům.

Zažitá zkušenost je prostě nenahraditelná.“ 

Jednalo se o největší akci, kterou jsme v Patronovi uspořádali. Proto chceme moc poděkovat všem dárcům, bez kterých by nebylo možné dobrovolníky a dobrovolnice školit a v jejich patronství podporovat. Díky tomu mohou být dobrou oporou dospívajícím na cestě k dospělosti a osamostatnění. Moc si této podpory vážíme. A budeme rádi, když se k individuálním i firemním dárcům třeba i vy přidáte.