Seznamovací víkend patronů a chlapců z DD – okolí Smečna

Poslední lednový víkend došlo k seznámení dalších mladých mužů z DD s jejich patrony. Při společných hrách a společném putování přírodou v okolí Smečna došlo k propojení světa dospělých mužů a kluků. Díky tomu z víkendu odjíždělo 10 nových patronských...

Patronky se ve Vizovicích seznámily s děvčaty z DD

Projekt Patron definitivně vstoupil do své nové etapy, když v lednu byly vytvořeny první patronské dvojice patronek a mladých děvčat z dětských domovů na seznamovacím kurzu ve Vizovicích. První průkopnice se v průběhu víkendu při moderovaných aktivitách seznámily a...

V sobotu 6. ledna se konalo první školení „pražských“ patronek

Patnáct žen různého věku a nejrůznějších životních zkušenosti se dozvědělo mj. v čem spočívá jejich budoucí role, jakou podporu a odkud mohou čekat, jaká úskalí a nečekané situace je mohou překvapit, čeho by se měly vyvarovat a také něco o tom, jakým životem děvčata v...

Projekt Patron v roce 2017

V roce 2017 se tým patronů rozrostl o dalších 32 proškolených dobrovolníků z celé České republiky a scházelo se 44 patronských dvojic, složených z proškoleného muže patrona a mladého muže z DD. Dalším rozšířením projektu je zapojení žen, patronek, které byly...

Podpořte projekt Patron v rámci akce #GivingTuesday

Připojte se k největšímu svátku dárcovství v roce! Projekt Patron je letos součástí výzvy #GivingTuesday. Svým příspěvkem pomůžete rozšíření projektu do příhraničí, zejména Ústeckého a Libereckého kraje. Více o...

Projekt Patron na vlnách Frekvence 1

Na webu Frekvence 1 vyšel článek Petry Stěhulové o náboru patronek, který jsme nedávno spustili. Mezi ženami se zvedla tak velká vlna zájmu, že jsme museli z kapacitních důvodů jejich nábor pozastavit. Děkujeme a klobouk třikrát dolů před tou vlnou...

Úvodní kurz pro patrony a mladé muže

O víkendu 21. – 23. dubna projektový tým připravil pro patrony a mladé muže z dětských domovů seznamovací víkend, na kterém se patronské dvojice poprvé setkaly. Tak jako každý takový kurz i tento začal postupným bouráním hranic mezi dospělými chlapy na jedné straně a...

Školení nových patronů – Škrdlovice 24. – 25. 3. 2017

Dva dny trvalo setkání nových patronů s týmem projektu Patron a jejich první podrobnější seznámení s tím, co role patrona obnáší a s čím se v této roli budou setkávat i čemu budou čelit. V rámci školení se 22 nových patronů seznámilo s projektem, se specifiky mladých...