O projektu

Projekt „Patron“ vznikl na základě expertních dovedností dvou partnerských organizací Liga otevřených mužů (LOM) a Múzy dětem.

V projektu je podporována schopnost mladých mužů vyrůstajících v zařízeních náhradní výchovy ve věku 17 – 21 let začlenit se do společnosti, včetně získání a udržení si zaměstnání. Patroni vytváří mladým mužům často chybějící model pozitivního mužského vzoru, předávají jim své zkušenosti a jsou jim podporou při vstupu do běžného života.

Projekt je realizován v cyklech. V této chvíli jsou tyto cykly roční. Na počátku každého cyklu jsou ze zájemců o patronství vybráni našimi experti vhodní patroni. Pro tyto patrony se uskuteční třídenní školení, na kterém se podrobně seznámí s celým projektem, s pravidly patronského doprovázení a dojde k jejich přípravě na zvládání situací, které mohou při doprovázení nastat. V průběhu celého projektu pak je patronům nabízena supervize.

Měsíc po úvodním proškolení patronů se koná víkendový výjezd, na kterém se patroni seznámí s mladými muži vyrůstajícími v zařízeních náhradní rodinné výchovy. Tento víkend je pojat zážitkově s cílem vytvořit pro patrony a mladé muže mnoho příležitostí k seznámení se. Na tomto víkendu, či těsně po něm, dochází k vytvoření patronských dvojic, které se spolu budou pravidelně setkávat. Setkávání patronů a mladých mužů má jasná pravidla a dochází k nim přibližně jednou za měsíc. Cílem těchto setkání je vytvořit vztah, v kterém se budou oba, jak patron, tak mladý muž, cítit pohodlně. Mladý muž tak získá pozitivní mužskou oporou při opouštění zařízení náhradní výchovy. Délka patronského vztahu je individuální, počítáme však s minimálně 2 letým zapojením dobrovolníka. Vztah ovšem může trvat i mnohem delší dobu.

Pokud Vás projekt zaujal a uvažujete o tom stát se patronem mladému muži z dětského domova tak se podívejte na podmínky patronství (zde).

Projekt Patron je registrovaný u Ministerstva vnitra ČR jako dobrovolnický program pro číslem jednacím MV- 120562-6/OPK-2019.

Manažer projektu: Bc. Lukáš Talpa – lukas.talpa@ilom.cz

English version:

The project „Patron“ enhances the capacity of social inclusion of young men (17 – 21 years of age) upbrought in the system of institutional care.