O projektu

Projekt Patron podporuje sociální integraci dospívajících vyrůstajících v zařízeních náhradní výchovy. Pomáhá jim začlenit se do společnosti, předcházet sociálně patologickým jevům, a získat a udržet si zaměstnání i bydlení. Smyslem projektu je poskytovat model pozitivního dospělého vzoru a podporu při osamostatnění. Vzorem jsou tzv. patroni a patronky (starší 30ti let), kteří ve dvojicích s mladými muži a ženami (starších 16ti let) z dětského domova budují pouta, předávají jim své zkušenosti a jsou jim oporou při vstupu do samostatného života.

Systémově okamžik osamostatnění není ošetřen a mladí lidé se často ocitají v tomto velmi obtížném momentu bez podpory blízké osoby (do té doby je jejich nejbližší osobou vychovatel/ka). Mnoho z nich tento moment nezvládá a stávají se závislými na sociálním systému státu. Patroni a patronky jim proto pomáhají začlenit se do společnosti. Neřeší za dospívající těžké situace, které mohou přijít, ale dávají jim pocit, že v danou chvíli je tady pro ně někdo, o koho se mohou opřít. Projekt Patron funguje od roku 2013 ve většině krajů ČR a díky bohatým zkušenostem je uznáván odborníky i mladými dospělými, které patron či patronka na cestě do samostatného života doprovodili.

Mezi lety 2016 a 2022 se na realizaci Patrona podílela také zlínská organizace Atmosféra. I díky nim se podařilo rozjet část programu zaměřenou na podporu děvčat odcházejících z dětských domovů a ukotvit celý program Patron na Moravě. Atmosféře za spolupráci patří velký dík. Patron i na Moravě pokračuje dál, ovšem už jen ve spolupráci Ligy otevřených mužů a Múz dětem.

Jak vypadá cesta patrona/patronky?

Informační schůzka

Jednou za čas organizujeme nezávazná informační online setkání pro zájemce o patronství. Dozvíte se na něm vše potřebné pro to, abyste se mohli rozhodnout, zda do projektu chcete vstoupit.

Vstupní pohovor

Patroni a patronky absolvují vstupní pohovor s psychologem s cílem ujasnit si motivace ke vstupu do projektu, promluvit si o osobních zkušenostech a probrat případné limity pro zapojení se do projektu

Školení

Patroni a patronky projdou dvoudenním školením, kde se podrobně seznámí s projektem, s fungováním dětských domovů, se specifiky mladých lidí vyrůstajících v dětských domovech, s pravidly patronského doprovázení a připraví se na zvládání situací, které mohou nastat.

Seznamovací kurz

Měsíc po úvodním proškolení se koná víkendový výjezd plný zážitků, který má za cíl vytvořit příležitost k seznámení se. V neformální atmosféře se v naprosté většině případů podaří, že se přirozeně utvoří patronské dvojice, které se spolu budou pravidelně setkávat.

Individuální scházení

Po seznámení se spolu začne dvojice vídat přibližně jednou za měsíc na 2 až 3 hodiny. Kluci a holky jsou na začátku vztahu ještě v dětském domově, přičemž v tomto období dochází k poznávání při volnočasových aktivitách a budování vzájemné důvěry. Po odchodu z dětského domova se patroni a patronky stávají oporou při prvních krocích samostatného života. Především při jednání s úřady, zajišťování ubytování nebo přípravě na pracovní pohovory. Setkávání má jasná pravidla, ale společný čas je možné trávit podle svého – chodit na výlety, kávu, sportovat nebo jen tak posedět v parku. Cílem těchto setkání je vytvořit vztah, ve kterém se budou oba cítit pohodlně a vzájemně si důvěřovat. Délka patronského vztahu je individuální, počítáme však se zapojením dobrovolníka minimálně na 3 roky, doprovázení však může trvat i mnohem delší dobu.

Supervize

Supervize jsou skupinové schůzky patronů se supervizorem, které se konají 4x ročně. Pomáhá patronům a patronkám zjistit, jak zvládat určité situace nebo se jen podělit o vlastní zkušenosti. Během doprovázení se mohou setkat s nejrůznějšími traumatickými zážitky dospívajících a supervize je ideální pro jejich zpracování. Každý patron může také požádat supervizora o individuální konzultaci.

Desatero patrona a etický kodex

Jedná se o hlavní dokumenty, kde patroni a patronky najdou odpovědi na nejčastější otázky a další rady. Pokud patroni a patronky nenajdou potřebné informace tam, mohou se obrátit na svého supervizora.

Pokud uvažuješ o tom stát se patronem nebo patronkou, podívej se na podmínky patronství.

 

Program Patron je registrovaný u Ministerstva vnitra ČR jako dobrovolnický program pro číslem jednacím MV-135255-4/OPK-2022.

Manažer projektu: Bc. Lukáš Talpa – lukas.talpa@ilom.cz

English version