Patron se i nadále rozrůstá. Každý rok z dětských domovů vycházejí další a další děti a my proto každoročně hledáme další dobrovolníky.

Včera proběhla první letošní informační schůzka pro zájemce o dobrovolnictví! Společně jsme probrali, jakou roli hrají patroni a patronky v životech svých svěřenců, jaké jsou na ně kladeny nároky, a s jakými překážkami se musejí nejčastěji potýkat. Následovala živá diskuze, která nás utvrdila v přesvědčení, že osudy dětí z dětských domovů účastníkům skutečně leží na srdci. Ty, kteří chtějí na cestě k patronství pokročit dále, nyní čekají vstupní pohovory. Všem třiceti zájemcům a zajemkyním děkujeme!