KAŽDÉ DÍTĚ Z DĚTSKÉHO DOMOVA SI ZASLOUŽÍ SVÉHO PATRONA

Praha, 21. listopadu – Veřejně prospěšný program Patron funguje již 10 let a během této doby podpořil přes 150 dětí z dětských domovů díky dobrovolníkům, kteří se pro tyto mladistvé stávají důležitou oporou jako jejich patroni či patronky. Z dětských domovů vychází každý rok na 400 kluků a holek, kteří takovou podporu potřebují. Tým programu Patron se proto stále rozrůstá a hledá nové dobrovolníky po celé České republice.

V příštím roce se chce Patron více zapojit v Ústeckém, Jihočeském a Moravskoslezském kraji, kde se doposud nepodařilo najít dostatečné množství dobrovolníků a uspokojit tak zájem o patrony a patronky i v těchto regionech.. Liga otevřených mužů (LOM), která program Patron společně s organizací Múzy dětem od jeho vzniku organizuje, spouští v těchto dnech předvánoční dárcovskou kampaň, pomocí které plánuje od dárců vybrat finance na zajištění dalších patronských dvojic.

„Jedna věc je najít a motivovat ty z nás, kteří mají zájem stát se patronem či patronkou. Potřebujeme ale také náš stále se rozvíjející program dlouhodobě udržet a financovat, abychom mohli dále nabízet kontinuální podporu stávajícím dvojicím a proškolit dobrovolníky nové. Proto letos na platformě Darujme spouštíme předvánoční kampaň, prostřednictvím které bychom rádi vybrali částku 298 000 Kč, což jsou náklady na roční provoz 6 patronských dvojic“, říká Lukáš Talpa, manažer programu Patron. 

 

Kampaň na podporu projektu odstartovala 21. listopadu na portálu Darujme a podpořilo ji několik známých osobností, jako například Janek Ledecký, Lenka Krobotová, Ivan Trojan, Radim Fiala, Ivan Hlas, Tereza Mašková, Václav Noid Bárta, Jan Vlasák a další.

Patroni pomáhají dospívajícím z dětských domovů zvládnout přechod do samostatného života.

Jedním z projektů neziskové organizace LOM (Liga otevřených mužů) je již od roku 2013 projekt Patron. Zaměřuje se na mladé lidi, kteří vyrostli v dětském domově a stojí před nelehkým úkolem osamostatnění a začlenění se do společnosti, včetně získání zaměstnání a bydlení. V této situaci projekt mladému člověku zprostředkuje vztah s patronem, tedy dobrovolníkem, který se mu může stát jakýmsi průvodcem na cestě z dětského domova, pevným bodem v dospělém světě za jeho zdmi, starším kamarádem, pozitivním vzorem.

Dospívající chlapci a dívky jsou po odchodu z dětského domova na většinu věcí sami, proto je pro ně důležité vědět, že mají komu věřit a na koho se obrátit. Patron jim nabízí vzácný vztah jeden na jednoho. Proto by měl mít každý z nich svého patrona, který jim pomáhá začlenit se do společnosti a připravit se na samostatný život.

Má to smysl?

Jednoznačně ANO! Mladým lidem se po opuštění dětských domovů otevírá svět se zcela jinými pravidly, než na jaká byli doposud zvyklí, a málokdy mají ve své blízkosti někoho, kdo je podpoří.

Patroni často říkají, že nikdy nedělali nic smysluplnějšího. Patronství je naplňuje a nahlédli díky němu do zcela nového světa. Od holek a kluků z dětských domovů zase slýcháme, že patron pro ně představuje dospělého kamaráda, o kterého se mohou opřít, někoho spolehlivého, kdo zůstává, nezajímá se o minulost, ale o budoucnost. Právě něčí podpora má velký vliv na to, jestli se zvládnou postavit na vlastní nohy.

„Patron tvoří pevný bod, o který se mohou mladí dospělí po odchodu z dětského domova opřít. Nemá za úkol převzít roli sponzora ani rodiče, ale nabízí svůj čas a životní zkušenosti. Funguje také jako pozitivní vzor, průvodce každodenními činnostmi a pomáhá k úspěšnému osamostatnění – nalezení bydlení, práce a vybudování vztahu.“ doplňuje Josef Petr, ředitel Ligy otevřených mužů.

Patroni a patronky (30+) jsou trestně bezúhonní dobrovolníci, kteří, bez problémů fungují ve společnosti a sami mají za sebou osamostatnění. Samotnému patronství předchází vstupní pohovor s psychologem s cílem ujasnit si motivace k zapojení do projektu. Po vstupu do projektu procházejí školením a pravidelnou individuální a skupinovou supervizí.

Program Patron funguje od roku 2013 ve většině krajů ČR a díky bohatým zkušenostem je uznáván odborníky i mladými dospělými, které patron či patronka na cestě do samostatného života doprovodili.

Více informací o sbírce najdete zde.

Kontakt:

Mgr. Tomáš Hais

PR manager
tomas.hais@ilom.cz
+420 603 229 679
www.ilom.cz