Podpořili nás

Všem sponzorům a dárcům děkujeme za jejich podporu. Bez jejich pomoci by nebylo možné realizovat projekt a podpořit tak kluky z DD na jejich cestě do dospělosti a dát patronům kvalitní doprovod v podobě průběžného proškolování a supervizí.

Projekt Patron byl na počátku podpořen projektem ESF ČR CZ.1.04/3.1.02/86.00125 Patron – podpora sociální integrace mladých mužů ze zařízení náhradní rodinné výchovy.

logo_esf

Od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019 byl projekt podpořen grantem ESF OP Z č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000809, díky kterému se podařilo rozšířit projekt do některých dalších krajů ČR.

Projekt Patron je registrovaný u Ministerstva vnitra ČR jako dobrovolnický program pod číslem jednacím MV- 120562-6/OPK-2019 a podpořený dotací MV-166702-2/OPK-2019.

Od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2023 je projekt podpořen z Active citizens fund projektem 0028/2019/ACF/2. V rámci této podpory bude navázána bližší spolupráce s OSPOD v rámci Středočeského a Zlínského kraje. Pilotně bude ověřeno vytvoření patronských dvojic s dospívajícími vytipovanými pro tuto formu doprovázení pracovníky OSPOD.

Projekt podporují ve svých krajích tyto krajské úřady:

Realizaci seznamovacího kurzu pro dospívající a jejich patrony podpořila v roce 2021 Nadace Terezy Maxové dětem.

Fond pomoci Nadace Siemens podpořil další vzdělávání a doprovázení patronů v rámci víkendového školení.

fond_pomoci_vizual

Firma VIASYSTEM SE dlouhodobě podporuje realizaci projektu, školení a doprovázení dobrovolníků – patronů a patronek.

Firma AI-DESIGN Evy Jiřičné a Petra Vágnera podpořila výběr, proškolení a roční supervizní podporu jedné patronské dvojice.

Firma Produkce Třeštíková bezplatně poskytuje k projekci film Sbohem děcáku pro školení dobrovolníků.

LOM Outdoor Klub – dary jednotlivých členů LOKu.

lok_logo_250ob

Individuální dárci

Děkujeme všem individuálním dárcům, ať již poskytují dar jednorázově nebo pravidelně. Vaše dary pro nás moc znamenají a jsou velmi důležité pro podporu nových i stávajících patronských dvojic.