Program Patron obdržel od Ministerstva vnitra ČR Cenu za DOBROvolnictví. Moc si toho vážíme. Vnímáme to jako ocenění především našich skvělých patronů a patronek, ale i odpovědnosti s kterou k přípravě a podpoře dobrovolníků jako LOM, společně s Múzami dětem, přistupujeme.

Velké díky všem, kteří nám pomáhají pomáhat.