sozial_marieProjekt Patron pomáhající mladým mužům odcházejícím z dětských domovů získal cenu SozialMarie udělovanou rakouskou nadací Unruhe, projektům, které využívají inovativní nápady k řešení sociálních problémů.

Cena SozialMarie je od roku 2006 každoročně udělována rakouskou nadací Unruhe vybraným sociálně inovativním projektům ze středoevropského regionu. V letošním ročníku bylo do soutěže přihlášeno 261 projektů, jež pomáhají v Rakousku, Maďarsku, České republice, Slovinsku a na Slovensku. Český projekt Patron nevládní organizace Liga otevřených mužů zaujal odbornou porotu a získal 1. května 2014 ve Vídni prestižní ocenění SozialMarie.

„Umístění v souteži SozialMarie vnímáme jako ocenění práce všech, kteří na projektu spolupracují, ať již z Ligy otevřených mužů či z partnerské organizace Múzy dětem, tak především patronů, kteří dávají svůj volný čas a svou energii mladým mužům z dětských domovů, podnikají s nimi různé aktivity, sdílí s nimi svůj život a stávají se jim oporou pro chvíle, kdy opouští relativní bezpečí dětského domova“ komentuje ocenění Lukáš Talpa, manažer projektu Patron.

V projektu Patron dospělí dobrovolníci – „patroni“ – pomáhají klukům z dětských domovů při přechodu do dospělosti a samostatného života. Patroni jsou muži různých profesí, zkušení otcové nebo muži, kteří dlouhodobě pracují s mládeží. Pomoc ve formě dobrovolnické práce a navázání dlouhodobějšího osobního vztahu s kluky z dětských domovů hodnotí patroni jako smysluplnější než pouhou finanční podporu.

„Smysl patronství vidím prostě v tom, že jsme tu vedle sebe, máme na sebe telefon a víme, že si můžeme kdykoliv zavolat a můžeme se o našich světech, snech, vizích i plánech bavit. A málo to rozhodně není,“ říká jeden z patronů Petr Naske.

Mladí muži v dětských domovech jsou většinou dobře hmotně zabezpečeni, ale po přechodu do běžného života nemusejí zvládat zátěž související s nalezením a udržením zaměstnání či s hospodařením s výdělkem. Kluci také nemívají vedle sebe pozitivní neprofesionální mužské vzory, ke kterým by se v případě těžkostí mohli obracet. Dle studie MV ČR má až 51% dětí, které prošly dětským domovem, problémy se zákonem. Patronský systém by měl tento stav pomoci změnit.

Liga otevřených mužů stále průběžně hledá dobrovolníky, kteří by se chtěli stát součástí úspěšného projektu jakožto patroni mladých mužů vyrůstajících v dětských domovech. Patron je pro svou roli odborně vyškolen a po celou dobu projektu je mu k dispozici odborná supervize pro zvládání případných krizových situací.

Pro více informací kontaktujte: Lukáš Talpa, manažer projektu Patron, tel.: 603 219 926, lukas.talpa@ilom.cz

Liga otevřených mužů (LOM) se zaměřuje na kvalitu života dnešních mužů. Od svého vzniku v roce 2006 se věnuje veřejně prospěšné činnosti v různých oblastech týkajících se mužů: propaguje aktivní otcovství, mužskou solidaritu, prevenci násilí na ženách a dětech, mužské zdraví a větší zastoupení mužů ve výchově a vzdělávání dětí.

Stránky sdružení Liga otevřených mužů: www.ilom.cz 
Stránky projektu Patron: www.ipatron.cz
Stránky ceny SozialMarie: http://sozialmarie.org/cena_sozialmarie

 

Další info také na iHNed.czRozhlas.czNovinky.czEsfcr.cz nebo Lidovky.cz

Foto: SozialMarie

Naše delegace:

IMG_0372