Podepsali jsme s rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou memorandum o vzájemné podpoře a spolupráci mezi Projekt Patron a Karlovou univerzitou! Společně budeme pomáhat dospívajícím z dětských domovů. Toto spojení nám pomůže nejen šířit osvětu na akademické půdě, ale i usnadnit hledání nových zájemců o patronství, třeba z zaměstnanců a zaměstnankyň „Karlovky“.