Následující text nabízí upoutávku na knihu Maureen Murdock: Hrdinka v nás s podtitulem Růst ženy na cestě životem. Odpověď na otázku, proč se v Lize otevřených mužů věnujeme tématu ženského seberozvoje, je jednoduchá: Zaprvé si myslíme, že kniha může nám, mužům, pomoci lépe porozumět tématu osobnostního růstu, a to nejen žen, a zadruhé v LOMu realizujeme program Patronka, kterým podporujeme přechod dospívajících dívek z dětských domovů „do světa dospělosti“. Kniha americké autorky může být v tomto směru užitečná odborným pracovníkům a pracovnicím v programu,  patronkám, které s dívkami pracují, a nakonec také samotným dospívajícím dívkám. V neposlední řadě může inspirovat jakoukoliv ženu k hlubšímu pohledu na sebe samu a na svůj růst. Doufáme, že vás upoutávka zaujme a inspiruje k četbě.

Autorem úvodu je Michal Vybíral, spoluzakladatel LOMu.
Autorkou následující upoutávky je Eva Janků, psychoterapeutka a jedna ze supervizorek programu Patronka.

Po prvním prolistování mě kniha Hrdinka v nás – růst ženy na cestě životem mírně odradila naléhavým tónem, výzvami ke změně a svým téměř až revolučním laděním. Kniha ale nepodněcuje k feministické revoluci, ale spíše k cestě k sobě samé a k planetě zemi jako k naší pramatce. Vyzývá k vyrovnávání sil a feminních a maskulinních vlivů.

Kapitoly nás provází cestou životem ženy, jak v jejím archetypálním pojetí, tak v konotacích kulturních kořenů (např. Afrika, Egypt) a historických souvislostech dané éry. Publikace čtenářkám a čtenářům ukazuje, jak důležitý je kontext doby, ve které žena žije, a vyzývá k lepšímu pochopení výroků jako „to tehdy nešlo, nedělalo se to tak, nebylo to normální…“. 

Když jsem na workshopu představila cestu hrdinky terénním sociálním pracovnicím, byly po prvotních rozpacích a rozplynutí obav, že se jedná o nějaké „ezo“, nadšené. Probraly jsme spolu některé kapitoly z knihy a věnovaly se vývojovým úkolům a stereotypům na cestě hrdinky. Například – silná žena dokáže říct ne, mýtus nedostatečnosti, mystika superženy, skolení obra nebo mýtu romantické lásky. Kolegyně témata považovaly za inspirující a hlavně cenná jako zdroj pro práci na svém ukotvení v profesní roli a pochopení potřeb svých klientek.

Dovolím si jeden z osobních objevů. Při autorčině popisu bolesti a vzteku pramatky země nad tím, jak se k ní lidstvo chová, jsem se přestala ve své klimatické úzkosti cítit sama. Také jsem pochopila, proč se ve mě tato úzkost s přibývajícím věkem stupňuje.

Ve své terapeutické i supervizní patronské praxi z knihy ráda využívám symboliku a také v ní nacházím podporu pro odpovědnost za volby v individualizačním procesu ženy. A také doufám, že se díky myšlenkám na jejích stránkách, budu při setkání s mojí temnou bohyní v hlubinách o něco méně bát.

Eva Janků

MAUREEN MURDOCK. Hrdinka v nás. Růst ženy na cestě životem. Portál 2022.

Více o knize najdete zde.