O víkendu 13.-15. 5. 2022 se k Sázavě sjeli patroni a kluci z celé republiky.

Jak se všichni měli? Vyrazili společně na rafty, což pomohlo patronům a klukům se více poznat, užili si vzájemné spolupráce a někteří z dospěláků okusili nechtěnou koupel. ? Víkend byl hodně o společných zážitcích v mužské skupině.

A jak to bude dál po společném víkendu? Dál se už patroni a kluci budou potkávat jen ve dvojicích, posilovat vzájemnou důvěru tak, aby ve chvíli osamostatnění kluci věděli, že se na patrony mohou spolehnout.

Přejeme jim, ať se patronské setkávání daří a vznikají krásné vztahy.

Děkujeme za společný čas.

Více spokojených tváří hledej tady.