Dva dny trvalo setkání nových patronů s týmem projektu Patron a jejich první podrobnější seznámení s tím, co role patrona obnáší a s čím se v této roli budou setkávat i čemu budou čelit. V rámci školení se 22 nových patronů seznámilo s projektem, se specifiky mladých lidí vyrůstajících v dětských domovech a měli možnost se zamyslet více nad tím, co chtějí s klukem podnikat a připravit si své patronské projekty.

Se světem dětských domovů přijel nové patrony opět seznámit Radim Koreš (vedoucí vychovatel z DD Písek). V pár hodinách přiblížil adeptům patronství svět dětských domovů, obecná pravidla, jimiž se řídí a to, s čím se budou chlapi v počátcích svého patronství u kluků setkávat i potýkat. Pro mnoho patronů to bylo první setkání se světem dětských domovů a kolikrát zjistili, jak se liší jejich představy od reality fungování zařízení náhradní výchovy.

V odpoledních hodinách patroni pracovali na svých patronských projektech. Zároveň přijel jeden ze zkušených patronů aby se podělil o své zkušenosti s patronstvím.