IMG_0124Spanilou naši jízdu po Středohoří a podhůří Lužických Hor nazývám nejen kvůli kráse krajiny, kterou jsme projížděli za nádherného jarního dne, ale i díky vstřícnosti všech, s nimiž jsme se na této cestě setkali.

Vyjeli jsme představit osobně projekt (viz www.ipatron.cz) jak pracovníkům dětských domovů, kteří o něj projevili zájem, tak – a to hlavně – klukům, kteří by díky projektu mohli získat dobrého staršího kamaráda do nepohody. Předpoklad při odjezdu byl přibližně 8 kluků se zájmem o projekt.

Už v Litoměřicích, kde jsme se měli setkat se dvěma kluky, jsme ovšem museli předpoklad pozměnit. Kluci byli 4 a po půlhodince povídání projevili o projekt zájem všichni. Jejich chuť do projektu vstoupit sdílela i mladistvá a usměvavá vedoucí vychovatelka Donovalová, která by měla mít projekt s DD Litoměřice na starost.

V České Kamenici nás ještě příjemněji překvapila zdejší nová ředitelka Iva Hřídelová. Než pozvala kluky, pro které projekt vnímá jako užitečný, do ředitelny, trochu nás vyzpovídala při malém pohoštění a přesvědčila nás, že spolupráce se zdejším dětským domovem bude víc než příjemná. I kluci se pro PATRONa nadchli a zjistili jsme, že je zde adeptů na účast 5.

Do Dubé Děštné jsme přijeli se soumrakem, ale naši „misijní“ cestu provázelo světlo nadějné budoucnosti i tady. Kluci tu byli sice „jen“ dva, ale zdejší milá vychovatelka nám oznámila, že i tady mají adeptů víc. Konkrétně by tu měli být čtyři zájemci o PATRONa a patrony.

Suma sumárum je výsledkem naší cesty zájem o vstup do projektu ze strany 13 mladých mužů a přesvědčení, že i jejich vychovatelé budou s námi a případnými budoucími patrony spolupracovat ku prospěchu projektu a hlavně dospívajících kluků.

Příjemný výsledek cesty. Doufejme, že následné kroky přísliby potvrdí.

Karel Navrátil

Návštěvníci:

Lukáš Talpa – manažer projektu Patron, Evžen Nový – odborný garant klientů a Karel Navrátil – koordinátor projektu pro DD

Navštívení:

DD Litoměřice, DD Česká Kamenice, DD Dubá Deštná, jejich pracovníci a kluci, kteří mají zájem zúčastnit se projektu PATRON