IMG_0609Na konci března se uskutečnilo víkendové školení patronů, na kterém byli noví adepti patronství připravováni na svoji dobrovolnickou činnost. Víkendového kurzu se zúčastnilo celkem 12 mužů, kteří se po celý víkend seznamovali se specifiky kluků vyrůstajících v dětských domovech, poznávali svoje vlastní hranice, konfrontovali se se svými očekáváními a pracovali na svých patronských projektech, což je jakýsi plán toho co chtějí s klukem z dětského domova podnikat. Součástí školení bylo také seznámení se s desaterem patrona, kdy se školitelé věnovali vysvětlení každého z „přikázání“ desatera, a vysvětlení etického kodexu patrona.

Obohacením tohoto kurzu byla účast vychovatele z dětského domova v Písku, Radima Koreše, který patrony seznámil s tím, jak fungují dětské domovy, jaký je běžný režim dne, s jakými kluky se pravděpodobně potkají. Radim všem přítomným opět připomněl, že velikou devizou patronství je individuální setkávání mladého muže se zralým chlapem. Další čím motivoval budoucí patrony, byla jeho životní filosofie – to dobré se neztratí.

Noví patroni měli možnost v průběhu víkendu čerpat zkušenosti nejen od odborných garantů, ale i od patronů, kteří jsou v projektu zapojeni již delší dobu. Ukazuje se, že výměna zkušeností je velice cennou podporou pro ty z patronů, kteří jsou teprve na počátku svého patronství. Dává jim to jasné kontury toho, co je čeká a na co se mají připravit.

Pro mnohé pak byl zlatým hřebem víkendu sobotní večer, který byl poděkováním realizačního týmu všem patronům za jejich vytrvalou aktivitu v podpoře kluků vyrůstajících v dětských domovech. I díky nim se projektu dostává různých ocenění, ale především pozitivních odezev od ředitelů a vychovatelů v dětských domovech, ale především od samotných kluků.

Patronům zdar!